Przekłady, kanony, przemieszczenia

Aleksandra Kremer

Abstrakt

Artykuł stanowi zachętę do podjęcia dyskusji z książką Justina Quinna Betwen Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry. Monografia ta opisuje transnarodowe wymiany literackie zachodzące między kulturą czeską a krajami anglojęzycznymi w czasach zimnej wojny. Książka Quinna pozwala nam przemyśleć, w jaki sposób badamy podobne transfery literatury polskiej oraz stosowane zwykle w takich sytuacjach modele i ujęcia, związane często z przekładoznawstwem, studiami nad recepcją literatury polskiej za granicą czy dyskusjami na temat literatury światowej.

Translations, Canons, Displacements

The aim of the article is to open up a discussion of Justin Quinn’s book Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry. The monograph focuses on transnational movements of poetry between Czech culture and the Anglophone world during the Cold War. The book allows us to reconsider the way in which we study similar transfers of Polish literature and the categories and models we use to describe them, which usually stem from translation studies, studies of reception of Polish literature abroad, and recent debates on world literature.

Słowa kluczowe: literatura światowa, przekład, transnacjonalizm, kanon, zimna wojna / world literature, translation, transnationalism, canon, Cold War
References

Barańczak S., Introduction [w:] Spoiling Cannibals’ Fun: Polish Poetry of the Last Two Decades of Communist Rule, red. i tłum. S. Barańczak, C. Cavanagh, Evanston,  IL 1991.

Cavanagh C., Lyric Poetry and Modern Politics: Russia, Poland, and the West, New Haven–London 2009.

Crosley S., One by One, Her Neighbors Are Dying: An Elderly Polish Woman Is on the Case, „The New York Times”, 12.08.2019.

Czapliński P., Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Dedecius K., Różewicz T., Listy 1961–2013, t. 2, red. A. Lawaty, M. Zybura, Kraków 2017.

Feldman L., The 10 Best Fiction Books of 2019, „Time”, 22.11.2019.

Franklin R., Olga Tokarczuk’s Novels Against Nationalism, „The New Yorker”, 5.08.2019.

Gutterman A., Horoscopes Help Solve Homicides in a Thrilling Murder Mystery, „Time”, 15.08.2019. Jarniewicz J., Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, Wrocław 2018.

Johnston B., Translated from the Polish: The Fates, Feats, and Foibles of Polish Literature in English [w:] Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. T. Trojanowska, J. Niżyńska, P. Czapliński, z pomocą A. Polakowskiej, Toronto–Buffalo–London 2018.

Kay M., In Gratitude for All the Gifts: Seamus Heaney and Eastern Europe, Toronto 2012.

Miłosz C., Historia literatury polskiej, Kraków 2010.

Miłosz C., Język, narody, „Kultura” 1973, nr 9.

Miłosz C., The Witness of Poetry, Cambridge, MA–London 1983.

Nasiłowska A., Pole literatury, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Niżyńska J., The Impossibility of Shrugging One’s Shoulders: O’Harists, O’Hara, and Post-1989 Polish Poetry, „Slavic Review” 2007, nr 3.

Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944–1984, red. S. Barańczak, London 1984.

Postwar Polish Poetry: An Anthology, red. C. Miłosz, wyd. 3, Berkeley–Los Angeles–London 1983.

Quinn J., Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry, Oxford 2015.

Riederer R., Olga Tokarczuk’s Gripping Eco-Mystery, „The New Republic”,10.10.2019.

Shallcross B., Requiem for a Canon? The Peculiar Case of the Transatlantic Canon [w:] Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. T. Trojanowska, J. Niżyńska, P. Czapliński, z pomocą A. Polakowskiej, Toronto–Buffalo–London 2018.

Stephan H., Introduction: The Last Exiles [w:] Living in Translation: Polish Writers in America, red. H. Stephan, Amsterdam–New York, NY 2003.

Ulicka D., Przegapiona okazja, „Teksty Drugie” 2018, nr 6.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line