Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Godzenie skończoności i eschatologii u Rilkego i T.S. Eliota

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Najmniej antypatyczną jest mi Austria” (Memoriał Josepha Conrada-Korzeniowskiego w sprawie polskiej z roku 1914)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Fenomen popularności utworów poetyckich Kazimierza Tetmajera wśród kompozytorów

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Czerwone buty i „bosość” stóp, czyli „substytut braku” w Janie Tajemniku Bolesława Leśmiana

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Kresowość Stanisława Vincenza

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Mityzacja i mitologizacja. O książce Doroty Siwor Tropy mitu i rytuału

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Spotkania za oceanem. O Józefie Wittlinie (i nie tylko) z Anną Frajlich rozmawia Maciej Wcisło

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Recenzje