Najmniej antypatyczną jest mi Austria” (Memoriał Josepha Conrada-Korzeniowskiego w sprawie polskiej z roku 1914)

Stefan Zabierowski

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę prezentacji i interpretacji stosunkowo mało znanego tekstu Conrada, jego Memoriału w sprawie polskiej, powstałego w Zakopanem w roku 1914. Autor artykułu, interpretując treść owego dokumentu, dowodzi, że powstał on w dużej mierze pod wpływem trialistycznych koncepcji konserwatystów galicyjskich, a przede wszystkim wybitnego adwokata krakowskiego, doktora Teodora Koscha.

 

Słowa kluczowe: Joseph Conrad-Korzeniowski, I wojna światowa, sprawa polska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line