Spotkania za oceanem. O Józefie Wittlinie (i nie tylko) z Anną Frajlich rozmawia Maciej Wcisło

Abstrakt
  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line