„Tytuł tej gawędy, narzucony przez wydawców” (Recenzja: J. Wittlin, Mój Lwów, wyd. 4, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2017, ss. 78) 

Maciej Wcisło

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line