O Goethem na nowo (L. Puchalski, Zmyślenie i miłość. O listach Goethego do Charlotty von Stein, Universitas, Kraków 2019, ss. 312 + 9 il.)

Radosław Jakubczyk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line