Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 249–253
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.20.041.13394

Szkice

Strzały zatrutego powietrza „na ludzie i na każdą rzecz”. Wczesnonowożytne kształtowanie doświadczenia zarazy

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 255–272
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.021.13135

Wirus nieszczęścia. Plagi i choroby domu Lenartowiczów w dobie epidemii cholery w XIX-wiecznej Europie

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 273–282
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.022.13136

„Więc nie ma żadnej choroby w Wenecji?” Obraz epidemii w noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 283–311
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.023.13137

La mortelega grande, czyli „wielkie umieranie”. Zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 312–327
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.024.13138

O dwu ospowych opowieściach (czytanych w covidowym świecie)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 328–351
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.025.13139

Literatura i jej sąsiedztwa

Mowa kozła ofiarnego. O Poemacie bukolicznym Aleksandra Wata w ujęciu retorycznym

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 382–399
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.026.13140

Recenzje

O zakażeniach, transmisjach i wiralach (Contagion and the Shakespearean Stage, red. Darryl Chalk, Mary Floyd-Wilson, Palgrave Macmillan, Cham 2019, ss. 292)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 352–359
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.027.13141

Badać, ale nie być korsarzem (Kamil Pietrowiak, Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 497)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 360–366
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.028.13142

Etyka i doświadczenie (Klaudia Muca, Poiesis doświadczenia. Poiesis tożsamości. Narracje o afazji, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, ss. 218)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 367–374
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.029.13143

Varia

„Mam balkon, więc jestem”. Po co nam kino w czasie pandemii?

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 375–381
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.030.13144