Etyka i doświadczenie (Klaudia Muca, Poiesis doświadczenia. Poiesis tożsamości. Narracje o afazji, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, ss. 218)

Maciej Duda

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line