O zakażeniach, transmisjach i wiralach (Contagion and the Shakespearean Stage, red. Darryl Chalk, Mary Floyd-Wilson, Palgrave Macmillan, Cham 2019, ss. 292)

Anna R. Burzyńska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line