Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 249–253
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.20.041.13394

Szkice

Strzały zatrutego powietrza „na ludzie i na każdą rzecz”. Wczesnonowożytne kształtowanie doświadczenia zarazy

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 255–272
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.021.13135

Wirus nieszczęścia. Plagi i choroby domu Lenartowiczów w dobie epidemii cholery w XIX-wiecznej Europie

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 273–282
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.022.13136

„Więc nie ma żadnej choroby w Wenecji?” Obraz epidemii w noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 283–311
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.023.13137

La mortelega grande, czyli „wielkie umieranie”. Zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 3, s. 312–327
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.024.13138