Artykuły

Ilość
Sortuj według

Gra w ludowe. Czy kultura ludowa dziś inspiruje? Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 401–404
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.031.13250

Inspiracje…

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 405–408
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.032.13251

Kultura ludowa – restytucja czy zawłaszczenie?

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 409–422
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.033.13252

Spóźniona odpowiedź? Literackie kontrnarracje o wsi i Zagładzie

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 423–440
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.034.13253

Narzędzia powrotu. Ludowe, wiejskie i chłopskie w poezji Piotra Szewca

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 441–452
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.035.13254

Obecność Szeli. Trzy przykłady z nowej prozy

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 453–469
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.036.13255

Literatura i jej sąsiedztwa

Dwie antyutopijne wizje – My Jewgienija Zamiatina i Miranda Antoniego Langego. Z dziejów idei i recepcji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 479–503
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.038.13257

Po co czytać Harolda Blooma i jak, czyli o kanoniczności krytyka

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 505–517
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.039.13258

Recenzje

Recenzje

Przestrzeń twórczości, przestrzeń spotkania (Jean Ward, The Between-Space of Translation: Literary Sketches, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 292)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 519–525
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.040.13259