Odkryć Miłosza (raz jeszcze) Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, red. Marek Bernacki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2020, ss. 426)

Wojciech Ratajczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line