Narracja autobiograficzna i języki dobra, tłum. Anna Skucińska 

David Parker

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line