Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dzienniki w przestrzeni moralnej. Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 1–3
Data publikacji online: 31 marca 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.001.13531

Narracja autobiograficzna i języki dobra

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 4–31
Data publikacji online: 31 marca 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.002.13532

Aksjologiczna nieprzejrzystość. O silnych wartościowaniach w dziennikach pisarzy

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 32–46
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.003.13533

„Ja”, „my”, „oni” – gramatyka opowieści o sobie. Rozważania w czasie pandemii

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 47–58
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.004.13534

Problemy z narracją. Kilka uwag po lekturze Davida Parkera

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 59–80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.005.13535

Znajdź to, czego się (nie)spodziewasz. Pisanie/czytanie dzienników jako poszukiwanie

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 81–93
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.006.13536

Życie w brulionach. O Dzienniku we dwoje Jadwigi Stańczakowej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 94–106
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.007.13537

W stronę dobrego życia. Dokument osobisty w przestrzeni moralnej (o Dzienniku Jana Józefa Szczepańskiego)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 107–129
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.008.13538

Archeologia pamięci i podróż w czasie: edytor jako nawigator. Wezwanie do dyskusji

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 130–148
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.009.13539

Poeta sam na sam z sobą – dziennik osobisty Romana Witolda Ingardena

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 149–159
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.010.13540