Konteksty Kultury,2021, Tom 18 zeszyt 3, Polska szkoła reportażu w świecie

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Pau Freixa Terradas

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Słowa kluczowe: reportaż współczesny, reportaż międzywojenny, narracja quasi-faktyczna, narracja faktoidalna, fikcja literacka, contemporary reportage, interwar reportage, quasi-factual narrative, factual narrative, literary fiction, reportaż literacki, fokalizacja, technique of pressure, melodramatyczność, Anna Jungstrand, Cecilia Aare, Anita Pluwak, Maciej Zaremba, cenzura komunistyczna, literary reportage, focalisation, “technique of pressure”, melodrama, communist censorship, reportaż, polska literatura, Czechy, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Paweł Smoleński, reportage, Polish literature, Czech Republic, Kapuściński, recepcja, korespondent wojenny, reception, war correspondent, Ryszard Kapuściński, Ryszard Kapuściński w Hiszpanii, Ryszard Kapuściński w Ameryce Łacińskiej, polski reportaż, teoria recepcji, Ryszard Kapuściński in Spain, Ryszard Kapuściński in Latin America, Polish reportage, reception theory, magical realism, genre, journalism, fiction, objectivity, realizm magiczny, gatunek literacki, dziennikarstwo, fikcja, obiektywizm, Jacek Hugo-Bader, non-fiction, „polska szkoła reportażu”, książki reporterskie o Rosji, survival non-fiction, rynek wydawniczy, Polish school of reportage, reportage books on Russia, publishing market, Maciej Zaremba Bielawski, aksjologia, historia, pamięć, Maciej Zaremba-Bielawski, axiology, history, memory, Angelika Kuźniak, Bronisława Wajs Papusza, polska szkoła reportażu, reportaż biograficzny, literatura faktu, biographic reportage, non-fiction literature, religia, literatura, kultura polska, postsekularyzm, Charles Taylor, czeski „ateizm”, religion, literature, Polish culture, post-secularism, Czech “ateism”, Roman Witold Ingarden, biografia, Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, fenomenologia, biography, phenomenology

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polska szkoła reportażu w świecie. Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 311-313
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.024.14311

Mozaikowanie prawdy. Narracje quasi-faktyczne w reportażu literackim

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 314-325
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.025.14312

Polski reportaż w Szwecji

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 326-344
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.026.14313

Kilka uwag na temat czeskiej recepcji polskiej tradycji reportażowej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 345-357
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.027.14314

Tropem Kapuścińskiego w Hiszpanii – o poszukiwaniu odniesień oraz dziennikarskich inspiracji

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 358-374
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.028.14315

Ryszard Kapuściński w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 375-394
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.029.14316

Ryszard Kapuściński and the Fierce Debate on “Magical Journalism”

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 395-406
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.030.14317

Белая горячка i White Fever. Jak za granicą (nie) czytają Jacka Hugo-Badera

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 407-429
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.031.14318

Dom z dwiema wieżami Macieja Zaremby Bielawskiego jako „arcypolska opowieść reporterska napisana po szwedzku”

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 430-447
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.032.14319

Wyklęcie Papuszy według Angeliki Kuźniak, czyli biograficzny reportaż jako esej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 448-458
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.033.14320

Ryszard Kapuściński i polski reportaż w oczach tłumaczy. Z Agatą Orzeszek i Verą Verdiani rozmawia Pau Freixa Terradas

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 459-468
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.034.14321

Literatura i jej sąsiedztwa

Wiara i jej widma. Na marginesie monografii Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 469-482
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.035.14322

Między osobą a wyglądem. O biografii Romana Witolda Ingardena

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 483-500
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.036.14323

Recenzje

„Tam nasz początek…” (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, tłum. T. Biedroń, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020, ss. 646)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 501-508
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.037.14324

Wewnętrzny nurt (Piotr Mitzner, Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 382)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 509-514
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.038.14325