Tropem Kapuścińskiego w Hiszpanii – o poszukiwaniu odniesień oraz dziennikarskich inspiracji

Małgorzata Kolankowska

Abstrakt

Celem artykułu jest poszukiwanie źródeł fascynacji twórczością Ryszarda Kapuścińskiego w hiszpańskim środowisku akademickim. W eseju omówiono przykłady Działań podejmowanych przez badaczy w Hiszpanii i w Polsce, których ideą było propagowanie myśli autora Hebanu. Artykuł wskazuje, że refleksje Kapuścińskiego na temat zawodu reportera i korespondenta są wciąż aktualne, a wielu hiszpańskich dziennikarzy odwołuje się do nich w swojej pracy w sposób bezpośredni lub pośredni.

On the Trail of Kapuściński in Spain – on the Search of References and Journalistic Inspirations

The aim of the article is the search for the sources of fascination with Kapuściński’s oeuvre in the Spanish academic milieu. In the essay discussed were the examples of actions taken by the researchers in Spain and in Poland whose idea was to propagate the thoughts of the author of The Shadow of Sun. The article shows that Kapuściński’s reflections on the topic of the journalist and corespondent profession are still relevant and many Spanish journalists invoke them in their work in a direct or indirect manner.

Słowa kluczowe: Kapuściński, reportaż, recepcja, korespondent wojenny, reportage, reception, war correspondent
References

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.

Blog „En pie de guerra”, http://www.enpiedeguerra.tv/www.enpiedeguerra.tv/Reportajes.html, dostęp: 5.06.2021.

Casa Mediterraneo, Ramon Lobo: „Kapuściński representa esa epoca del periodismo lento que ha desaparecido”, https://www.casa-mediterraneo.es/ramon-lobo-kapuscinski-representa-esa-epoca-del-periodismo-lento-que-ha-desaparecido/, dostęp: 15.06.2021.

Cuaderno de Comunicacion Ryszard Kapuściński, red. J.L. Gonzalez Esteban, 2009.

Entrevista con Olga Rodriguez, „El Pais”, https://elpais.com/internacional/2009/06/15/actualidad/1245056400_1245061793.html, dostęp: 15.06.2021.

Garcia Aviles J.A., Odkrywanie Innego – echa twórczości Ryszarda Kapuścińskiego u czterech hiszpańskich reporterów, tłum. M. Kolankowska [w:] Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, red. I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska, Wrocław 2011.

Gonzalez Esteban J.L., Redefinicion y discusion sobre el reportaje a partir de la obra de Kapuściński: debate hispano-polaco, „Itinerarios. Revista de estudios linguisticos, literarios, historicos y antropologicos” 2010, nr 12.

Gonzalez Esteban J.L., Lopez-Rico C.M., Periodismo, derechos humanos, migracion y fronteras. Vigencia y legado de Ryszard Kapuściński, Murcja 2017.

Gonzalez Mesa I., Gonzalez Esteban J.L., Carvajal M., Reinventar los medios locales, Murcja 2009.

Jose Couso: La mirada incomoda, Hermanos, Amigos y Companeros de Jose Couso, (b.m.) 2004.

Kapuściński R., El mundo de hoy. Autorretrato de un reportero, red., wstęp i tłum. A. Orzeszek, Barcelona 2009 (wyd. 1, 2004).

Kapuściński R., El mundo de (y atraves de) los mass media, tłum. A. Orzeszek, Oviedo 2004.

Kapuściński R., Los cinco sentidos del periodista, Mexico, D.F. 2003.

Kapuściński R., Los cinicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo, red. M. Nadotti, tłum. X. Gonzalez Rovira, Barcelona 2009 (wyd. 1, 2002).

Kolankowska M., Narracja obrazem na przykładzie projektu Gervasia Sancheza pt. „Desaparecidos. Victimas del olvido” [w:] Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi siępodoba…”. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin, red. I. Borkowski, A. Lewicki, P. Urbaniak, Kraków 2018.

Kolankowska M., .Sigue vivo Ryszard Kapuściński? El encuentro con el Otro durante el conflicto en el reportaje actual espanol [w:] C.M. Barber, Informacion y conflicto: los medios ante la violencia, La Laguna 2014.

Kolankowska M., Slow journalism w środowisku cyfrowym na przykładzie Revista 5W. Cronicas de larga distancia [w:] Studia i perspektywy medioznawcze 2, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wrocław 2020.

Lobo R., Cuadernos de Kabul, Barcelona 2010.

Lobo R., [wywiad z Ryszardem Kapuścińskim] El sentido de la vida es cruzar fronteras, „El Pais”, 23.04.2006, https://elpais.com/diario/2006/04/23/domingo/1145764354_850215.html, dostęp: 15.06.2021.

Lopez M., Kapuściński, la guerra y el periodismo, elperiodico.com, 29.04.2019, https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190429/Kapuściński-la-guerra-y-el-periodismo-segun-ramon-lobo-7411758, dostęp: 15.06.2021.

Los ojos de la guerra, red. M. Leguineche, M. Sanchez, Barcelona 2001.

Nowacka B., Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Katowice 2006.

Nowacka B., Ziątek Z., Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008

Peregil F., Reportero en Bagdad: historia de una guerra polemica, Barcelona 2003.

Rodriguez O., Aqui Bagdad: cronica de una guerra, Madrid 2004.

Rodriguez O., El hombre mojado no teme la lluvia: voce de Oriente Medio, Barcelona 2009.

Serraller Calvo A., La memoria viva de Ryszard Kapuściński en Espana e Hispanoamerica, „Roczniki Humanistyczne” 2014, nr 4.

Strona oficjalna: http://www.xavieraldekoa.net/reportajes/, dostęp: 5.06.2021.

Strona oficjalna: https://www.mikelayestaran.com/libros/, dostęp: 5.06.2021.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line