Dziwne, dziwniejsze, najpotrzebniejsze, czyli queer a la polacca (Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, red. A. Amenta, T, Kaliściak, B. Warkocki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, I i II wyd. Warszawa 2021).

Ewa Chudoba

Abstrakt
References

Ambroziak A., Chopin wychodzi z szafy. Polska jest mistrzem w przemilczaniu swojej historii. Wywiad z Krzysztofem Tomasikiem, Oko.press, 15.12.2020, https://oko.press/chopin-wychodzi-z-szafy-polska-jest-mistrzem-w-przemilczaniu-swojej-historii-wywiad/, dostęp: 2.09.2021.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2007.

Beauvoir S. de, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2007.

Deleuze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, red. C. Rudnicki, tłum. A.Z. Jaksender, K.M. Jaksender, Kraków 2016.

Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, red. A. Amenta, T, Kaliściak, B. Warkocki, Warszawa 2021.

Garin E., Filozofia odrodzenia we Włoszech, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 1969.

Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płonowska-Ziarek, tłum. J. Margański, Kraków 2001.

Kochanowski J., Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Łódź 2009.

Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816–1831, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2009.

Krakowska J., Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Kraków 2020.

Kusek R., Szymański W., 300. Rozpaczliwie poszukując Chopina, dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9359-300-rozpaczliwie-poszukujac-chopina.html, dostęp: 2.09.2021.

„No i co z tego”. O dyskusji wokół „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego z Bożeną Keff, Magdą Szcześniak, Tomaszem Tomasikiem i Błażejem Warkockim rozmawia Anna Zawadzka, „Studia Litteraria et Historica” 2015, nr 3–4.

Nowicka M.J., Słowacki. Wychodzenie z szafy, Warszawa 2021.

Polskie społeczeństwo patriarchalne w procesie zmian, red. E. Malinowska, Łódź 2009.

Queer studies. Podręcznik kursu, red. J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń, Warszawa 2010.

Rich A., Przymusowa heteroseksualność a egzystencja lesbijska, tłum. A. Grzybek, „Furia Pierwsza” 2000, nr 4–5.

Rich A., Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, tłum. J. Mizielińska, Warszawa 2000.

Ritz G., Literatura w labiryncie pożądania. Homoseksualność a literatura polska, tłum. A. Kopacki, „Pogranicza” 1998, nr 1.

Romaniuk K., Idea braterstwa w Biblii, Niepokalanów 1992.

Stein G., Roża jest różą, jest różą, jest różą. Antologia, wyb. i tłum. M. Leśniewska, Warszawa 1993.

Śmieja W., Kanon i kanony, czyli jak rozumieć pojęcie „literatura homoseksualna”?, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2.

Śmieja W., Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Kraków 2010.  

Tomasik K., Homobiografie, Warszawa 2008.

Warkocki B., Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick, Poznań–Warszawa 2018.

Wilkoszewska K., Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line