Kanon(y) i wspólnoty – wprowadzenie 

Karina Jarzyńska

Abstrakt
References

Bloom H., Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków, tłum. B. Baran, M. Szczubiałka, Warszawa 2019.

Canon Constitution and Canon Change in Childrens Literature, red. B. Kümmerling-Meibauer, A. Muller, London 2019.

Damrosch D., Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, tłum. A. Tenczyńska [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

Dehnel J., Ale z naszymi umarłymi, Kraków 2019.

Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, wstęp, wyb., oprac. A. Amenta, T. Kaliściak, B. Warkocki, Warszawa 2021.

Dłużewska E., Poseł Lewicy domaga się wycofania „W pustyni i w puszczy” z listy lektur. „Przestańmy zatruwać dzieci”, „Gazeta Wyborcza”, 4.03.2021, https://wyborcza.pl/7,75410,26849114,posel-lewicy-chce-wycofania-z-listy-lektur-w-pustyni-i-w-puszczy.html, dostęp: 24.11.2021.

Juvan M., Worlding a Peripheral Literature, London 2019.

Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.

Krastew I., Co po Europie?, tłum. A. Gustowski, Warszawa 2018.

Kremer A., Przekłady, kanony, przemieszczenia, „Konteksty Kultury” 2020, nr 1.

Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics: 19th to Early 20th Century, red. A. Kučinskiene, V. Seina, Leiden 2021.

Marani literatury polskiej, red. P. Bogalecki, A. Lipszyc, Kraków 2020.

Masłowski M., Mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2020.

Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939, t. 5: Idee przewodnie, red. M. Dobkowski, T. Cegielski, Gdańsk–Sopot–Warszawa 2020.

Snyder T., Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2019.

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków 2020.

Wolff L., Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, tłum. T. Bieroń, Kraków 2020.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line