Artykuły

Ilość
Sortuj według

Różewicz. Work in progress – słowo wstępne

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 1-3
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.001.15382

Z historii krytyki genetycznej

Rękopisy? a po co? (tłum. Adam Dziadek)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 4-5
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.002.15383

Rękopisy? a po co? Albo „sprawa Heinego” (tłum. Adam Dziadek)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 6-8
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.003.15384

Pracownia Różewicza

Kreślenie. O rękopisach i warsztacie prozy Tadeusza Różewicza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 9-26
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.004.15385

Tadeusz Różewicz i biedny poeta Stachura. Spotkanie w pół drogi

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 27-41
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.005.15386

Uobecnianie (się) autora w przedtekstach i tekście wiersza czego byłoby żal

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 42-63
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.006.15387

Okładka Twarzy trzeciej. Autorska ingerencja

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 64-82
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.007.15388

Twarz Tadeusza Różewicza – warianty tekstu/ budowanie wiersza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 83-96
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.008.15389

Różewicz – komparatystycznie

Austerlitz i Róża, czyli zjawy jako bohaterowie naszych czasów (projekty literatury w nożyku profesora Tadeusza Różewicza i Austerlitz W.G. Sebalda)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 97-112
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.009.15390

Różewicz – epistolograf

Kłopotliwe braterstwo

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 113-123
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.010.15391

Rozmowy „wierszami i o wierszach”

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 124-141
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.011.15392

Arcimboldo w podróży służbowej. Z korespondencji Tadeusza Różewicza i Ewy Kierskiej. Przyczynek do interpretacji

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 142-159
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.012.15393

Recenzje

Portretowanie Różewicza (Magdalena Grochowska, Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2021, ss. 535, 1 nlb.)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 160-166
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.013.15394

„To nie była wyłącznie papierkowa robota”. Z Julią Różewicz o dziadku-poecie i jego archiwum rozmawia Dorota Siwor

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 167-173
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.014.15395

Im memoriam

Michalina Kmiecik 1987–2022

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 174-178
Data publikacji online: 22 czerwca 2022