Michalina Kmiecik 1987–2022

Mateusz Antoniuk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line