"Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz…" (żołnierska biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego)

Stefan Zabierowski

Abstrakt

The goal of this article is to depict an important episode in a biography of an outstanding Polish poet, a representative of “the generation of Columbuses” – Krzysztof Kamil Baczyński. This episode was the military service of the poet. Baczyński consciously resigned from the Polish studies at the secret Warsaw University and in June of 1943 joined the Assault Groups of the Gray Ranks. He went through all the training stages on the cadet level and took part in assault actions, including detonation of a train transporting German soldiers. On 1st August 1944 he took part in the Warsaw Upraising and on the 4th day of said month he died in the Blank Palace at the Theater Square. The motives of Baczyński’s actions were the family tradition as well as the model of the soldier-poet preserved in the Romantic culture.

 

“Me, soldier, poet, dust of time...” (Soldier Biography of Krzysztof Kamil Baczyński)

The goal of this article is to depict an important episode in a biography of an outstanding Polish poet, a representative of “the generation of Columbuses” – Krzysztof Kamil Baczyński. This episode was the military service of the poet. Baczyński consciously resigned from the Polish studies at the secret Warsaw University and in June of 1943 joined the Assault Groups of the Gray Ranks. He went through all the training stages on the cadet level and took part in assault actions, including detonation of a train transporting German soldiers. On 1st August 1944 he took part in the Warsaw Upraising and on the 4th day of said month he died in the Blank Palace at the Theater Square. The motives of Baczyński’s actions were the family tradition as well as the model of the soldier-poet preserved in the Romantic culture.

Keywords: Krzysztof Kamil Baczyński, biography, Second World War

Słowa kluczowe: Krzysztof Kamil Baczyński, biografia, II wojna światowa
References

Baczyński K.K., Mazowsze [w:] tegoż, Utwory zebrane, t. 2, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1979.

Bartelski L.M., „Zośka” i „Parasol” [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Bartoszewski W., 1859 dni Warszawy, Kraków 1974.

Borkiewicz-Celińska A., Batalion „Zośka”, Warszawa 1990.

Budzyński W., Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila, Kraków 2014.

Czajkowski Z., Ostatnie dni [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Czajkowski-Dębczyński Z., Dziennik powstańca, Warszawa 2014.

Czerwiński M., Krzysztof [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Deczkowski J.B., Razem w konspiracji [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Fajer L., Plac Teatralny [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Kamiński A.J., W sąsiedztwie Kubusia Puchatka [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Laszczkowski M., Nie mówimy kirkut, tylko cmentarz, „Rzeczpospolita” 2021, nr 17.

Lewandowski J., Szkło bolesne, obraz dni… Eseje nieprzedawnione, Uppsala 1991.

Ozimek S., Stare Miasto 1944, Warszawa 1971.

Strzembosz T., Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983.

Szarek J., Bard „Parasola”, „Dziennik Polski” (Kraków) 2008, nr 179.

Święch J., Wstęp [w:] K.K. Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.

Wasilewski Z., Legenda Baczyńskiego, Warszawa 1996.

Wasilewski Z., Taki to mroczny czas… [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Wyka K., Krzysztof Baczyński (1921–1944), Kraków 1961.

Wyka K., List do Jana Bugaja. Droga do Baczyńskiego, Warszawa 1986.

Zabierowski S., „…ja, żołnierz, poeta, czasu kurz…”. Romantyczna biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [w:] Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018.

Zabierowski S., „…kiedyś będą dumni, że jego uczyli!”. Krzysztof Kamil Baczyński – student polonistyki tajnego Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018.

Zagorski J., Śmierć Słowackiego [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Zarzycka Z., Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku 1919–1921, Warszawa 1989.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line