Dyskretny urok władzy – uwagi wstępne

Olga Szmidt,

Katarzyna Trzeciak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line