„Przybornik nadziei” w czasach namnażającej się nienawiści Marek Krajewski, (Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść, Universitas, Kraków 2020, ss. 299)

Andrzej Juchniewicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line