Czytelnik jako muzyk, lektura jako próba. O Wierszach-partyturach… Piotra Bogaleckiego

Anna Bieryt

Abstrakt

(Rec. Piotr Bogalecki, Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 500)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line