„Czasem poezja dopiero dzięki piosence w pełni zakwita”. Z Bronisławem Majem rozmawiają Kamil Trybek i Bartosz Piech

Bronisław Maj,

Bartosz Piech,

Kamil Trybek

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line