Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego. Kwartalnik jest wydawany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje go międzynarodowe grono literaturoznawców, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny i tworzone są z intencją pobudzania literaturoznawczych dyskusji. Bardzo często tematyczne bloki są zaplanowane jako dialog z tezami wyrażonymi w artykule inicjującym. Stałe działy pisma obejmują także recenzje oraz rozmowy z pisarzami lub badaczami literatury.    

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, Lema spotkania z Innym

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: listopad 2022

Lema spotkania z Innym

Sortuj według

Lema spotkania z Innym – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 351-352
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.026.16540

„Ukrywałem przez jakiś czas Żyda”. Stanisław Lem jako pisarz polsko-żydowski

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 353-373
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.027.16541

Między podniebieniem i otchłanią. Wokół pokarmowego szyfru w Szpitalu Przemienienia Stanisława Lema

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 374-392
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.028.16542

Solaris, Grabiński i Schopenhauer. Podróż do źródeł wyobraźni Lema

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 393-406
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.029.16543

Scenariusze komunikacji z Obcym na podstawie wybranych dzieł Stanisława Lema

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 407-420
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.030.16544

W kręgu eseistyki Stanisława Lema: zapiski tłumacza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 421-431
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.031.16545

Najważniejsza rozmówczyni. Z Anną Krasnowolską i Katarzyną Szczepańską-Kowalczuk rozmawia Anna Spiechowicz

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 432-445
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.032.16546

Recenzje

Z kosmosu na Ziemię… i z powrotem (Agnieszka Gajewska, Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku. Biografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021, ss. 712)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 446-451
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.033.16547

An Unrecognised Face of Literary Modernism (Joanna Rzepa, Modernism and Theology: Rainer Maria Rilke, T.S. Eliot, Czesław Miłosz, Palgrave Studies in Modern European Literature, Palgrave Macmillan, Cham 2021, pp. 438)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 452-465
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.034.16548

„Przybornik nadziei” w czasach namnażającej się nienawiści Marek Krajewski, (Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść, Universitas, Kraków 2020, ss. 299)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 466-472
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.035.16549