Odkryć Miłosza (raz jeszcze) (Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, red. Marek Bernacki, Bielsko-Biała 2020)

Wojciech Ratajczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line