Półprywatny kalejdoskop Jerzego Jarzębskiego (Jerzy Jarzębski, Miasta, rzeczy, przestrzenie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019)

Piotr Millati

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line