„Jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Drugim”.  Z Marci Shore rozmawia Magdalena Brodacka

Abstrakt
  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line