Poeta sam na sam z sobą – dziennik osobisty Romana Witolda Ingardena

Radosław Kuliniak,

Mariusz Pandura

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line