Archeologia pamięci i podróż w czasie: edytor jako nawigator. Wezwanie do dyskusji

Łukasz Garbal

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line