Znajdź to, czego się (nie)spodziewasz. Pisanie/czytanie dzienników jako poszukiwanie

Anna Pekaniec

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line