Aksjologiczna nieprzejrzystość. O silnych wartościowaniach w dziennikach literackich 

Robert Piłat

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line