Dzienniki w przestrzeni moralnej  – uwagi wstępne

Łukasz Tischner

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line