Wewnętrzny nurt (Piotr Mitzner, Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 382)

Agnieszka Bielak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line