Łukasz Wróbel, Między osobą a wyglądem. O biografii Romana W. Ingardena

Łukasz Wróbel

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line