Wiara i jej widma. Na marginesie monografii Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej

Danuta Sosnowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line