Mozaikowanie prawdy. Narracje quasi-faktyczne w reportażu literackim

Urszula Glensk,

Milan Lesiak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line