Polska szkoła reportażu w świecie. Uwagi wstępne

Pau Freixa Terradas

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line