Najważniejsza rozmówczyni. Z Anną Krasnowolską i Katarzyną Szczepańską-Kowalczuk rozmawia Anna Spiechowicz

Abstrakt
  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line