W kręgu eseistyki Stanisława Lema: Zapiski tłumacza

Henryk Siewierski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line