Postacie świętych w liryce Mirona Białoszewskiego

Józefa Kunicka-Synowiec

Abstrakt

W artykule podjęto próbę omówienia ujęcia postaci świętych (św. Mirona, św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Ávila, św. Cecylii, św. Doroty) w wybranych utworach lirycznych Mirona Białoszewskiego. Pokazano, że autor Rozkurzu sięga do tradycji judeochrześcijańskiej i jednocześnie twórczo ją odnawia, transponując symbolikę religijną do współczesnej rzeczywistości. W przedstawieniu świętych dominuje egzystencjalno-antropologiczna perspektywa, co znalazło swój wyraz w analizie przywołanych utworów. W artykule odczytano także znaczenia religijne wpisane w przywołane liryki. W interpretacji Tryptyku pionowego zwrócono szczególną uwagę na pracę fizyczną jako źródło uświęcenia człowieka.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line