Konteksty Kultury,2012, Tom 8

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2012

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sebastian Petrycy – poeta zapomniany

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 5-14
Data publikacji online: kwiecień 2012

Jak Świderski tłumaczył Merciera. Olind i Sofroni

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 15-27
Data publikacji online: kwiecień 2012

O stylu Powieści wschodnich Ignacego Krasickiego

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 28-38
Data publikacji online: kwiecień 2012

Herbaczewski – Mickiewicz. Sprawa gwałtu

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 39-50
Data publikacji online: kwiecień 2012

Spór o nowe widzenie – kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiegow twórczości Juliana Przybosia

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 51-64
Data publikacji online: kwiecień 2012

Dokąd zmierza Piotr Niewiadomski – o bohaterze Soli ziemi Józefa Wittlina w kontekście mityczno-rytualnym

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 65-79
Data publikacji online: kwiecień 2012

Sztuka i metafizyka. Interpretacja wiersza Mieczysława Jastruna Piero della Francesca z tomu Punkty świecące

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 80-89
Data publikacji online: kwiecień 2012

Muzyka w Martwej Pasiece Jarosława Iwaszkiewicza

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 90-98
Data publikacji online: kwiecień 2012

Postacie świętych w liryce Mirona Białoszewskiego

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 99-113
Data publikacji online: kwiecień 2012

Czy moja Europa to twoja Europa? Stasiuk i Andruchowycz

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 114-124
Data publikacji online: kwiecień 2012