Dojrzewanie w czasie. Wokół przyjaźni Bolesława Prusa z Julianem Ochorowiczem

Jadwiga Miękina-Pindur

Abstrakt

Przyjaźń Bolesława Prusa z Julianem Ochorowiczem rozpoczęła się w lubelskim liceum, do którego obaj uczęszczali. Szkolnych kolegów łączyły zainteresowania, pasje i wspólne lektury. Do ich klasy uczęszczał także Aleksander Świętochowski, ale młodzieńcy nie przypadli sobie do gustu, a wzajemne antagonizmy ujawniły się jeszcze mocniej w życiu dorosłym w dziennikarskich polemikach. Dalsze studia w Szkole Głównej połączyły Prusa i Ochorowicza na dwa lata, po których Głowacki przerwał naukę w Warszawie i wyjechał do Puław. Przez cały ten czas utrzymywał kontakty z Ochorowiczem, recenzował jego artykuły, odwiedzał go, razem snuli plany wspólnych przedsięwzięć, np.  odczytów i artykułów oraz poważniejszych prac naukowych. Gdy Ochorowicz po okresie podróży po Europie zamieszkał w Wiśle, gdzie wybudował kilka willi, Prus odwiedził go, ale agorafobia, na którą cierpiał, spowodowała, że dość szybko stamtąd wyjechał. Nie odpowiadały mu nie tylko rozległe przestrzenie, ale także nuda, ponieważ nie było to wówczas (w początkach XX wieku) uzdrowisko na miarę ukochanego przez niego Nałęczowa. Ich przyjaźń dojrzewała w czasie przez wiele dziesięcioleci, mimo odmiennych temperamentów i różnic w postrzeganiu rzeczywistości, o czym świadczy zachowana korespondencja i zapisy w Dzienniku Ochorowicza.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line