Okupacyjne dzieje Warszawy i cenzura

Stefan Zabierowski

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, jak działania komunistycznej cenzury usiłowały zablokować, a wobec niemożliwości tego zabiegu, umniejszyć społeczny rezonans jednego z najważniejszych opracowań historycznych o charakterze dokumentarnym – książki Władysława Bartoszewskiego 1859 dni Warszawy (Kraków 1974, wydawnictwo „Znak”). Kiedy książka się ukazała ograniczano liczbę pozytywnych recenzji, a niektóre z nich nie były dopuszczane do druku. Ataki na książkę pojawiły się w periodykach partii komunistycznej i wojska. Znalazła jednak obrońców wśród autorytetów naukowych i moralnych, ceniona była przez polską prasę emigracyjną.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line