Zespół redakcyjny

Dr hab. Kazimierz Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Mateusz Antoniuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Gawliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Aleksandra Kremer, Uniwersytet Harvarda
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (z-ca redaktora naczelnego)
Dr hab. Dorota Siwor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (sekretarz redakcji)
Prof. Pau Freixa Terradas, Uniwersytet w Barcelonie
Dr hab., prof. UJ Łukasz Tischner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (redaktor naczelny)
Prof. dr hab. Joanna Zach, Uniwersytet Jagielloński 
 

WYDAWCA 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków