Rada naukowa

prof. Stanley Bill – Uniwersytet Cambridge

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Anna Frajlich-Zając – Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku

prof. Kris van Heuckelom – Katolicki Uniwersytet Lowański

dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Arent van Nieukerken – Uniwersytet w Amsterdamie

prof. Henryk Siewierski – Uniwersytet w Brasilii

prof. dr hab. Władysław Śliwiński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Nina Taylor – Uniwersytet Oksfordzki

dr hab., prof. UŚ Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


dr hab., prof. UJ Andrzej Zawadzki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie