Recenzenci

Recenzenci 2018
Prof. dr hab. Ewa Borkowska (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Prof. Alice-Catherine Carls (The University of Tennessee)
Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. US Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab., prof. UŚ Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Henryk Siewierski (Universidade de Brasilia)
Dr hab., prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. Marek Tomaszewski (INALCO, SHLP w Paryżu)
Dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski)
Dr hab., prof. UwB Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab., prof. UJ Joanna Zach (Uniwersytet Jagielloński)

 

Recenzenci 2017
Prof. Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies (Universidad Complutense de Madrid)
Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Dr hab., prof. UWr Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. UŁ Dorota Filipczak (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Michael Fleischer (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Tomasz Garbol (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr hab., prof. UJ Artur Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab., prof. UŁ Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab., prof. UŚ Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab., prof. UJ Włodzimierz Próchnicki (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Bożena Shallcross (University of Chicago)
Prof. dr hab. Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku­Białej)
Dr hab., prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Marek Tomaszewski (INALCO, SHLP w Paryżu)
Dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski)
Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

Recenzenci 2016:
Prof. dr hab.  Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab., prof. ATH Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. dr hab.  Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr hab., prof. UR  Alicja Jakubowska-Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Janina Janas (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari)
Dr hab., prof. UKSW Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dr hab. Marcin Kurek (Uniwersytet Wrocławski)
Dr Magdalena Lachman (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab.  Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)
Dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dr hab. Łukasz Tischner (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab., prof. UŚ Jacek Warchala   (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Recenzenci 2015:
prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab., prof. UR Stanisław Kryński (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab., prof. UR Janusz Pasterski  (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Michał Kopczyk  (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Recenzenci w roku 2014
prof. dr hab. Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci w roku 2013
prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Ostravská Univerzita v Ostravě)
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski)