Kontakt

Redakcja "Kontekstów Kultury"
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

tel.: +48 12 663 23 80
fax: + 48 12 663 23 83

e-mail :dorota.siwor@uj.edu.pl

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków 

Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie