Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego. Kwartalnik jest wydawany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje go międzynarodowe grono literaturoznawców, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny i tworzone są z intencją pobudzania literaturoznawczych dyskusji. Bardzo często tematyczne bloki są zaplanowane jako dialog z tezami wyrażonymi w artykule inicjującym. Stałe działy pisma obejmują także recenzje oraz rozmowy z pisarzami lub badaczami literatury.    

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2, Dyskretny urok władzy. Idealiści, kolaboranci, oportuniści

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kolabo po polsku – wczoraj i dziś

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Aktorzy teatru obsceniczności 

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Kopista i błazen, czyli dwie mesjańskie formuły wolności. Frojdeska hermeneutyczno-spekulatywna

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Martwa ręka Wielkiego Kryzysu. O maratonach tanecznych oraz spektaklach śmierci i przetrwania 

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Bernhard: Nestbeschmutzer i przymus powtórzenia przeciwko władzy

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,

Socrealizm jako anachronizm. Przypadek Hanny Mortkowicz-Olczakowej

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Nieudana rewolucja (?) O dwóch poematach Władimira Majakowskiego

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Targowica jako polskie niesamowite

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Władza pod piórem… Zmiany w przedstawianiu postaci Napoleona w polskiej poezji z okresu Księstwa Warszawskiego

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

"JA, ŻOŁNIERZ, POETA, CZASU KURZ..." (żołnierska biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego)

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,

Conrad-Korzeniowski przekodowany (Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022).

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022